Tillbaka

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Även i år ber vi Svebios medlemmar och intressenter om förslag på pristagare. Beslut om vem som ska få priset fattas av Svebios styrelse efter förslag från en kommitté. 

Förslag på namn med motivering kan skickas till info@svebio.se, senast den 1 mars.
Rubricera mailet: Förslag Häckner-pristagare

Syftet med Jan Häckners Bioenergistipendium är att uppmärksamma personer, gärna unga, som gjort goda insatser för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt. Stipendiet går företrädesvis till enskilda personer men kan också tilldelas forskningsgrupper, institutioner, företag eller liknande.

Här kan du läsa om tidigare års mottagare.

Priset delas ut på Svebios Vårmöte med Årsmöte 9 april i Stockholm.

Vi använder oss av cookies.Läs mer