Tillbaka

Följ med på studiebesök till Södra Woods Sågverk och pelletsfabrik under Nordic Pellets 2019!

Den 6-7 februari 2019 är det dags för vår årliga konferens Nordic Pellets 2019, den här gången i Varberg i samarbete med Södra Wood, Scandbio och PelletsFörbundet. Vi inleder med studiebesök på Södra Woods sågverk och pelletsfabrik på Värö den 6 februari.

Spånet från sågverket torkas med en bandtork från Stela med restvärme från massabruket.

Spånet från sågverket torkas med en bandtork från Stela med restvärme från massabruket. Foto: Thomas Carlén

På Väröhalvön norr om Varberg driver Södra-koncernen en koldioxidneutral produktion av 700 000 ton pappersmassa, 600 000 kubikmeter sågade trävaror och 40 000 ton pellets. Verksamheten drivs helt med bioenergi och genererar dessutom 1,6 TWh förnybar bioenergi i form av fjärrvärme, biokraft, råvara till biodrivmedel och fasta biobränslen. Mitt emellan sågverket och massafabriken ligger pelletsfabriken. Det kan ses symboliskt, för pelletsfabriken är ett exempel på lönsam synergi mellan Värö-kombinatets två delar.

Ett nytt sågverk startade 2015 och ger mer sågspån än tidigare. Det har att göra med att man sågar fortare och med en ny typ av sågklingor. Spånet från sågverket torkas med en bandtork från Stela. Värmen till torken är restvärme från massabruket. Sågverket är Sveriges största.

Restvärmen består av 90-gradigt hetvatten som vi kör genom värmeväxlare. Vi torkar alltså inte med rökgaser, och det gör att vi får en ljusare pellets utan risk för kontaminering, säger Fredrik Tärneberg, försäljningschef energiprodukter Södra Wood.

Den torkade spånet mals och ungefär halva volymen, 40 000 ton om året, går som pulver direkt till massabrukets mesaugn via en 607 meter lång transportör levererad av Bruks. Resten av pulvret pelleteras i pelletsfabriken, som levererats av Andritz. Omkring 40 000 ton pellets säljs på marknaden, både som bulk och i säckar.

Södra har även pelletsproduktion i Långasjö. I energitermer producerar Värö cirka 425 GWh träpellets och träpulver för försäljning och till sin egen mesaugn.

Efter studiebesöket inleder vi konferensen på Varbergs Kusthotell.

Läs mer och anmäl dig här

Vi använder oss av cookies.Läs mer