Tillbaka

Europa är redo för avancerade biodrivmedel – Lyssna på experterna 18–19 september i Stockholm!

Advanced Biofuels Conference ger dig det senaste om förnybara bränslen, teknologier och produktionsanläggningar. Möt ledande experter och företag från hela världen. Det här är konferensen för dig som är aktiv i en hållbar transportsektor: "Europe is ready for advanced biofuels!".

Sverige har lagt kursen för nettonoll klimatutsläpp i transportsektorn. EU har beslutat om nivåer för avancerade biodrivmedel men begränsat för grödobaserade fram till 2030. Allt detta förändrar villkoren för kommande investeringar. Konferensen ger dig insikter om hur målen kan nås – vad betyder det för dig?

Det finns en stor bredd i Sverige och Norden med flera nya teknologier och projekt. Men kommer dessa att realiseras och hinner vi vända globala uppvärmningen och samtidigt utveckla transportsektorn?

Anne Sophie Vinther Hansen, AP Möller Maersk, Karin Varverud, Energifabriken, Sofia Winternell, SEKAB och Andreas Teir, Neste

Anne Sophie Vinther Hansen, AP Möller Maersk, Karin Varverud, Energifabriken, Sofia Winternell, SEKAB och Andreas Teir, Neste är några av talarna på konferensen.

DET HÄR FÅR DU:

  • +170 internationella delegater från mer än 20 länder som samlas för att diskutera läget kring biodrivmedel i politik, styrmedel, transporter, klimatnytta och hållbarhet.
  • 30 internationella föredragshållare om senaste projekt och teknologier, med aktuella mångmiljardinvesteringar i bioekonomin och bioraffinaderier.
  • Två intressanta studiebesök den 17 september vid RISE forskningscenter i Södertälje om avancerade processer och Scania Production Facility med tunga fordon för rena biodrivmedel.
  • Workshop om finansiering och investering i biodrivmedel och nya innovativa teknologier kring biodrivmedel för en växande marknad.
  • Fullmatade konferensdagar om biodrivmedel: biogas (CBG och LBG), biodiesel (RME och HVO), bioetanol (E10 och E85, ED95), bio-marint och biojet för landtransporter, flygtrafik och sjöfart.
  • Paneldebatter om den nya klimatpolitiken och förslag på avancerade biodrivmedel, skärpta krav på hållbarhet, dagens och nya råvaror och framtiden för svenska och importerade biodrivmedel.

VAD ÄR NYTT OCH HETT OCH VILKA FRÅGOR BESVARAS?

  • Marknaden förändras snabbt i Sverige och Europa på drivmedel. Nordiska företagen investerar i produktion, som SunPine, Neste, RenFuel, SCA, PyroCell, St1, Preem och Södra. Experter och ledande bolag presenterar sina nyheter.
  • Reduktionsplikten ger riktningen på utfasning av fossila bränslen. Men vad händer med högkoncentrerade biodrivmedel? Hur ska vi nå fossilfri transport med befintlig marknad? Vad innebär ett tak för grödobaserade biodrivmedel? Vad händer i USA, Kanada och Asien?
  • Biobaserade drivmedel för flyget och sjöfarten, hur kommer det förändra branschen och resandet? Hur mycket kommer finnas tillgängligt och hur ska dessa introduceras för hela samhället?

Kom, lyssna, diskutera och förstå vad som händer
för alla aktörer inom transport, miljö och klimat!

 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG!

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer