Tillbaka

Debatt i SvD: ”Markera i Bryssel för svenska biodrivmedel”

DEBATT | BIOBRÄNSLE Om EU drar tillbaka möjligheten för skattebefrielse för rena biodrivmedel hotas de svenska satsningarna, skriver flera debattörer.

Den svenska kollektivtrafiken körs till över 90 procent på rena biodrivmedel och el. Flera svenska åkeri- och kollektivtrafikföretag har i dag i princip helt fossilfria transporter. EU hotar nu att göra detta framgångsrika arbete omöjligt genom att ta bort den möjlighet Sverige har till skatteundantag för rena biodrivmedel.

Nu krävs en kraftsamling av den svenska regeringen. Näringslivet står bakom.

De svenska villkoren för biodrivmedel formas på gott och ont av EU-kommissionen i Bryssel. På gott eftersom det är bra med en enhetlighet på en stor marknad, på ont eftersom man i Bryssel inte beaktar de villkor som finns på den svenska marknaden. Tjänstemännen i Bryssel underskattar den starka samsyn som finns mellan politik och näringsliv att uppnå världsunika klimatmål.

Läs hela debattinlägget undertecknat av:

Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet
Svante Axelsson, vd Fossilfritt Sverige
Gustav Melin, vd Svebio
Rickard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag
Helena Leufstadius, vd Svensk kollektivtrafik
Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges bussföretag
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen
Hanna Björk, hållbarhetschef Västtrafik
Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig Skånetrafiken
Johan Böhlin, strateg drivmedel och energi, trafikförvaltningen Region Stockholm
Thomas Tscherning, divisionschef för expressverksamheten, Bring
Fredrik Landegren, vd TRB
Johan Nyblom, vd Widrikssons Åkeri AB
Henrik Brodin, program manager Fossilfritt Södra, Södra
Karin Varverud, grundare och delägare Energifabriken
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Lars Lind, vd Adesso Bioproducts AB
Tomas Nilsson, vd Sekab
Andreas Teir, vd Neste Sverige

Vi använder oss av cookies.Läs mer