Tillbaka

Conny Johansson från Stora Enso talar på Stora biokraft- och värmekonferensen!

Välkommen till ett högaktuellt energi- och branschmöte på Stora biokraft- och värmekonferensen i Lund!

Conny Johansson, energichef på Stora Enso.

Skogsindustrin är Sveriges största elförädlare och elproducent utanför energibranschen. Företag i branschen har under lång tid varit aktiva i att hjälpa elnätet till lägre kostnader.

Conny Johansson, energichef på Stora Enso har i mer än 20 år varit aktiv på elmarknaden som produktionsansvarig på den största enskild elförädlaren i SE 4. De senaste åren har han arbetat för Stora Enso med energifrågor på en övergripande nivå. Kom och lyssna på honom på Stora biokraft- och värmekonferensen!

Läs mer om konferensen här.

Årets konferensämnen: 

På konferensen träffas 100-150 branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

  • Hur kan vi bidra med mer elproduktion från kraftvärme?
  • Storskaligt och småskaligt, vilka villkor behövs?
  • Hur kan kraftvärmeverken utnyttja anläggningarna hela året och producera olja (pyrolys), gas eller andra bränslen?
  • Vad händer i skogen? Har aktivisterna rätt som vill minska skörden av skog? Skördar vi för mycket, vilka arter är hotade?
  • Vad händer inom EU-politiken – får vi fler restriktioner kring bränsleanvändning?
  • Vi får höra om två aktuella utredningar som är viktiga för branschen: kraftvärmeutredningen och utredningen om en nationell bioekonomistrategi.
  • Hur kan vi påverka utredningarna och vad får de för inverkan på politiken framöver?

    Registering och program

Vi använder oss av cookies.Läs mer