Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt?

Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt?

Anmälan

Sverige går snabbt mot ett 100 procent förnybart elsystem där variabel produktion från vind och sol får allt större andel. Det ökar kraven på balansering och flexibla lösningar. Här kan bioenergin spela en roll, eftersom biokraft är styrbar och har lagrad energi i bränslet.

Sverige har stor kompetens kring bioenergi, men vi ser inte att detta återspeglas i olika analyser och utredningar kring effektfrågan.

 • Hur styr vi mot 100 procent förnybart till lägst kostnad där vi också klarar effekten?
 • Vilka tekniker finns och vilka styrmedel och prismekanismer behövs för att få investeringar i kostnadseffektiva, flexibla bioenergilösningar?
Talare

Robert Andrén, Energimyndigheten, Sara Grettve, Energimyndigheten, Håkan Sköldberg, Profu, Lisa Göransson, Chalmers, Jenny Larfeldt, Siemens Energy, Torbjörn Claesson, ENA Energi, Erik Dotzauer, Stockholm Exergi, Gustav Melin, Svebio och Lennart Söder, KTH.

Detta webbinarium belyser vilken roll biokraft kan spela i ett 100 procent förnybart elsystem och diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtas. Lyssna på och diskutera med:

 • Gustav Melin, vd Svebio, inleder och hälsar välkommen
 • Effekten av ett framtida elproduktionssystem
  Sara Grettve, Energimyndigheten
 • Balanskraft med gröna gasturbiner
  Jenny Larfeldt, Siemens Energy
 • Femton års erfarenheter med kyltorn och kondenskraftproduktion
  Torbjörn Claesson, ENA Energi
 • Vilken roll kan bioenergilösningar ha i ett 100 procent förnybart elsystem
  Lisa Göransson, Chalmers
 • Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion – idag och i framtiden
  Håkan Sköldberg, Profu
 • Kommentarer från Lennart Söder, KTH, och Erik Dotzauer, Stockholm Exergi
 • Diskussion med några av talarna
 • Samtal med Robert Andrén, Energimyndigheten

När: tisdag, 3 november, kl. 08.30-10.00
Plats: Online via Zoom.
Anmälan: Anmäl dig här

Deltagandet är gratis för medlemmar i Svebio och prenumeranter på tidningen Bioenergi.
Du som inte är medlem eller prenumererar på tidningen kan teckna en årsprenumeration här och läsa mer om våra olika medlemskap:

Om du är osäker på om du är medlem eller prenumerant, kontakta Svebio.


Arrangeras av  Svebio, tidningen Bioenergi och IEA Bioenergy T 44 Flexible Bioenergy.

Biokraft


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer