Tillbaka

Anmälan för Nordic Pellets Conference 2024 är nu öppen!

Nordic Pellets Conference 2024 hålls den 31 januari till 1 februari i Malmö. Vi ser fram emot intressanta studiebesök och presentationer inom marknads- och policyutveckling, utvecklingen inom produktion, pelletsanvändning i industrin, inköp & handel och pelletsanvändning i liten skala.

Program och anmälan

Konferensen kommer att inledas med studiebesök.

Studiebesök 1: Ystad Bulk Terminal

Ystad Bulk Terminal är specialiserade på att hantera träpellets men hanterar även andra varor som spannmål, flis och gödsel. Handelsföretaget CM Biomass och skogsindustrikoncernen Södra är verksamma i Ystad Bulkterminal.

Terminalen ligger i södra Sverige, Ystad Bulk Terminal fungerar som en bra distributions- och uppsamlingsplats till och från närområdet – inklusive de närliggande danska öarna Bornholm och Själland. Hamnen i Ystad är ISPS-godkänd och maxdjupgående längs kajplatsen är 6,7 meter.

Ystad Bulkterminal har en lagerkapacitet på 20 000 MT bulk i ett sektionerat lager plus 7 000 MT pallgods. Terminalen erbjuder sållningsanläggningar för träpellets med en kapacitet på 100 MT/timme och har en helautomatiserad form-, fyll- och förseglingsanläggning från Fisker med en kapacitet på 1 000 säckar/timme.

Under platsbesöket kommer CM Biomass att ge en allmän presentation av terminalen och logistiken för bulkprodukter. Deltagarna kommer också att få guidade på en promenad i terminalen inklusive ett besök på säckanläggningen från Fisker. CM Biomass kommer att hålla en presentation om import och export av pellets via Ystad. Södra kommer att göra en presentation av verksamheten i terminalen ur ett Södraperspektiv. Ystad Bulk Terminal förvärvades av Copenhagen Merchants Group 2014.

Vi använder oss av cookies.Läs mer