Tillbaka

Vi samverkar för att utveckla fjärr- och kraftvärme i Falun och Borlänge

Lena Lagestam och Jenny Drugge har båda två under 2019 tagit plats som styrelseordföranden i de kommunala energibolagen i Borlänge respektive Falun. Bioenergi ställer några frågor kring hur de ser på samarbete mellan de båda kommunerna som tillsammans har drygt 110 000 invånare.

Jenny Drugge är ordförande i styrelsen för Falu Energi & Vatten och Lena Lagestam är ordförande i styrelsen för Borlänge Energi. Städerna utvecklar kontinuerligt samarbetet inom energiområdet.

Jenny Drugge (till vänster) är ordförande i styrelsen för Falu Energi & Vatten och Lena Lagestam (till höger) är ordförande i styrelsen för Borlänge Energi. Städerna utvecklar kontinuerligt samarbetet inom energiområdet.

– Samarbetet mellan Borlänge och Falun är unikt och har pågått under lång tid. Vi har till exempel ledningar för både vatten och fjärrvärme mellan de två städerna. Ledningarna för fjärrvärmen togs i drift i slutet av 2014. Vi har ett gemensamt ekonomiskt ”kontrollrum” som optimerar båda städernas produktion av fjärrvärme och kraftvärme utifrån största möjliga nytta, säger Lena Lagestam, ordförande i Borlänge Energi.

– Borlänge och Falun har en gemensam översiktsplan som tydligt uttrycker att de båda städerna ska växa mot varandra geografiskt. Det innebär inte bara nya bostäder utan även olika former av samhällsservice och infrastruktur. Denna typ av samhällsplanering är avgörande för en stark tillväxtregion. Vi får mer samhällsnytta, bättre ekonomi och delar på attraktiv arbetskraft och kompetens, säger Jenny Drugge, ordförande i Falu Energi & Vatten.

Läs mer

Vi använder oss av cookies.Läs mer