Tillbaka

Unga växande träd jobbar stenhårt för klimatet

Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest. Det är under den intensiva tiden träden fångar in mest koldioxid från luften.

Den svenska skogen avlastar varje år atmosfären med 45 miljoner ton koldioxid.

Den svenska skogen avlastar varje år atmosfären med 45 miljoner ton koldioxid. Nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp av koldioxid som är 54 miljoner ton. När träden är cirka 110 år gamla avverkas de och kan ersätta olja, stål och betong. Då avlastas atmosfären med ytterligare minst 60 miljoner ton koldioxid per år.

Trädet omvandlar koldioxiden till stam, grenar och rötter, djupt ner i jorden. Man kanske tänker att träden växer upp från jorden och det är sant, men i realiteten kommer de mer från luften.

Trädens tonårstid infaller lite senare jämfört med människans. Olika träd växer också olika snabbt. Men om man räknar med vanligaste svenska barrträden, tall och gran, är tillväxten ofta som störst i 40 – 50-årsåldern.

Träd i södra Sverige växer något snabbare eftersom det är varmare där jämfört med i norr, men skötseln av skogen spelar också stor roll. Med röjning och gallring hålls skogen ljus så de unga träden inte behöver konkurrera för hårt med varandra. Det är vad som sker i den brukade skogen.

Läs mer hos LRF

Vi använder oss av cookies.Läs mer