Tillbaka

Trehundra konferensdeltagare och tre ministrar i Vilnius

Svebio och Litbioma anordnade 19 – 21 april Nordic Baltic Bioenergy Conference i Vilnius. Konferensen blev en stor framgång för arrangörerna med omkring trehundra deltagare och besök av tre ministrar.

Med kort varsel meddelade premiärminister Algirdas Butkevičius att han skulle komma och tala i öppningen av konferensen. Dessutom fanns både energiminister Rokas Masiulis och ekonomiminister Evaldas Gustas på plats. Alla tre berömde i sina inlägg bioenergibranschens framgångar i Litauen. De pekade på att Litauen gjort sig mindre beroende av importerad rysk gas genom satsningen på bioenergi, och att den gett välbetalda jobb och exportinkomster. Dessutom har energikostnaderna sänkts betydligt för värmekunderna.

Sveriges ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin berättade framgångssagan om svensk klimatpolitik och bioenergiutveckling.

Utvecklingen för bioenergi i Litauen
Det är en snabb utveckling som skett i fjärrvärmesektorn i Litauen. Andelen bioenergi i bränsletillförseln har ökat från 27 procent till 61 procent på tre år. En lång rad nya värme- och kraftvärmeverk har byggts. Nu planeras ytterligare två större anläggningar, båda i Vilnius. Det handlar om två kraftvärmeverk – det ena eldat med flis, det andra med avfall.

Som en del av konferensen anordnades en studieresa till Litauens näst största stad Kaunas, där man såg på två nybyggda anläggningar. Både har byggts av litauiska företag, Enerstena och Axis.

Port mot öster
Litauen fungerar som en port mot öster. På konferensen fanns många deltagare från Ukraina och Vitryssland, länder som också har en stor potential för mer bioenergi. Båda länder vill också gärna minska beroendet av rysk gas och öka andelen förnybar energi. Ordföranden för den ukrainska bioenergiföreningen, Georgiy Gelethuka, berättade att gaspriset kommer att höjas kraftigt i Ukraina under de närmaste åren. Idag är priset subventionerat. Det här skapar möjligheter för biobränslen att kunna konkurrera.

Potential för bränsleproduktion
De baltiska länderna producerar och exporterar redan idag stora volymer biobränslen, främst pellets, men också flis och energived. Under konferensen gjordes presentationer som visade att det finns stora potentialer att öka den här produktionen. Det handlar både om bättre utnyttjande av skogen och om odling av energigrödor på åkermark. Ett exempel på det senare är den plantering av 3 000 hektar salix som gjorts under de senaste åren. De baltiska länderna och Vitryssland har också stora tillgångar på torv, vilket redovisades i ett särskilt seminariepass.

En chans att göra affärer
Nordic Baltic Bioenergy Conference handlade till stor del om kunskapsutbyte. Men lika mycket om att etablera affärskontakter och göra affärer. I anslutning till konferensen fanns en mindre utställning med ett tiotal företag. De stora investeringar som nu görs i de baltiska länderna öppnar möjligheter för tillverkare av utrustning och anläggningar, liksom för konsulter och handelsföretag. Finansieringen av projekten sker ofta med EU-medel. Konferensen handlade också om att umgås och lära känna varandra. Ett bra tillfälle var den galamiddag som anordnades på storhertigens palats, ett oförglömligt minne för alla som var med.

Vi hälsar dig redan nu välkommen till Nordic Baltic Bioenergy i Helsingfors 2017!

Vi använder oss av cookies.Läs mer