Tillbaka

Svensk bioenergi på EurActive

Gustav Melin, Svebio, Carina Håkansson, Skogsindustrierna och Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige, har idag en gemensam debattartikel på EurActive, ett ledande nyhets- och debattforum i Bryssel. Budskapet är att Europa kan ta lärdom av de nordiska ländernas erfarenhet av att använda bioenergi. Det går utmärkt att öka utnyttjandet, om man gör det på ett hållbart sätt. De tre varnar för att införa restriktioner mot bioenergi och skriver att kommande hållbarhetskriterier inte får göra så komplicerade och byråkratiska att de hindrar utvecklingen.

Hela artiklen hittar du här

Vi använder oss av cookies.Läs mer