Tillbaka

Svebios Fuel Market Day 2023 - Färska analyser och friska dialoger kring ett extraordinärt marknadsläge

Den 6 september höll Svebio sin årliga Fuel Market Day. Vi välkomnade såväl veteraner inom bioenergin som nya intressenter i den underjordiska konferenssalen på Grev Turegatan i Stockholm. Konferensen – en relativt ny företeelse i Svebios mötesrepertoar – hölls för det sjätte året i rad och avhandlade denna gång spännande frågor kring det extraordinära läget på bioenergimarknaden. Som alltid var det färska analyser, friska diskussioner och högt i tak.

Aktörer från både Sverige, grannländerna kring Östersjön – och till och med Brasilien –  deltog för att ge sin bild av det nuvarande marknadsläget, makroekonomiska trender, prisbilder och prognoser. Ett övergripande budskap från konferensen är att det säkerhetspolitiska läget med krig i Ukraina och avbrutna energiexporter från Ryssland har haft en mycket stor inverkan på både tillgång och efterfrågan på den svenska och europeiska bioenergimarknaden. Både fossila energiexporter och biobränslevolymer från Ryssland har på kort tid försvunnit från marknaderna, vilket har påverkat Svebios medlemmar och övriga aktörer inom det europeiska näringslivet på olika sätt. Det var länge sedan som frågor rörande bioenergimarknaden har känts så viktiga som just idag.

Oaktat det besvärliga omvärldsläget tycker vi på Svebio att det är särskilt roligt att intresset för bioenergin växer. Att den långsiktiga synen på bioenergins potential alltjämt är positiv framkom med tydlighet från konferensens deltagare.

På Svebio är vi särskilt glada att kontinuerligt se nya exempel industrier som vill bryta sitt beroende av ryska försörjningslinor och fossil energi. Vi menar att bioenergin har en potential att fortsätta växa och utöver dagens cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, men att det förutsätter långsiktiga relationer mellan producenter och konsumenter. Dessa förutsättningar är vi på Svebio stolta över att kunna skapa – bland annat på konferenser som Fuel Market Day.

Konferensen avslutades med en ordentlig avtackning av Svebios förre vd Gustav Melin samtidigt som Anna Törner välkomnades att greppa tag i Svebioskutans roder.

Bildspel från Svebio Fuel Market Day 2023

Vi använder oss av cookies.Läs mer