Tillbaka

Svebio välkomnar Johnny Kjellström som ny näringspolitisk chef

Johnny Kjellström blir Svebios nya näringspolitiska chef som tillträder den 4 mars. Närmast kommer Johnny från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och rollen som energiexpert och har tidigare varit chef för LRF Trädgård.

Johnny har lång erfarenhet från näringslivsutvecklings- och energifrågor som chef och expert på Regeringskansliet (bl.a. Närings- och jordbruksdepartementen), Jordbruksverket samt Länsstyrelsen Stockholm. Inom energiområdet har Johnny i över tjugo år arbetat med styrmedel, FoU och strategiska frågor kopplat till bl.a. utveckling av biodrivmedel, förnybar energi och elförsörjning. Han har även stor internationell erfarenhet som ordförande och svensk delegat vid ett stort antal förhandlingar inom EU, OECD, FN och Copa-Cogeca. Då EU-arbetet är viktigt för bioenergins frågor är det väldigt positivt att Johnny varit delaktig i ett stort antal arbetsgrupper och processer inom EU.

– Vi är mycket glada att Johnny börjar hos oss. Med sitt stora kontaktnät, djupa kompetens inom näringspolitik och energifrågor samt bredd från olika roller ser vi stora möjligheter att driva utvecklingsmöjligheter för bioenergi och positionera Svebio ännu mer i den offentliga debatten, säger Anna Törner, VD för Svebio.

På bild: Johnny Kjellström

– Steget från LRF till Svebio är ganska litet. Sverige har en mycket stor potential att utveckla och producera mer bioenergi – och där är jord- och skogsbruket bland de viktigaste aktörerna, både som användare och producenter av bioenergi. Att jobba för att förena ökad konkurrenskraft och självförsörjning med minskat klimatavtryck känns väldigt angeläget. För detta krävs dock långsiktiga och trovärdiga politiska spelregler, och detta måste vi fokusera det näringspolitiska arbetet på. Jag ser väldigt mycket fram emot att jobba med detta tillsammans med Svebios medarbetare och medlemmar, säger Johnny Kjellström.

Johnny efterträder Kjell Andersson som snart går i pension. Svebio tackar Kjell för hans engagemang, stora kompetens och fantastiska arbete under 20 år på Svebio.

För mer information kontakta VD Anna Törner på 070-298 69 36.

Vi använder oss av cookies.Läs mer