Tillbaka

Studiebesök till Alingsås tvätteri som konverterat från olja till pellets

Välkommen till Nordic Pellets Conference 2023! Konferensens första dag inleds med ett studiebesök till Alingsås Tvätteri.

Under sommaren 2016 genomfördes tester med användning av pulveriserat biokol som bränsle i Tvätteriet Alingsås. Testerna genomfördes i samarbete mellan Tvätteriet Alingsås, PetroBio, BioEndev och Arbaflame.

Nordic Pellets Conference 2023 arrangeras 1-2 februari 2023 i Göteborg. Konferensen startar med ett studiebesök, som deltagaren kan välja att besöka. Studiebesöket går till Alingsås Tvätteri som gjort en energikonvertering från gasol till pellets. Önskar man istället enbart delta på konferensen börjar den efter studiebesöket. Mer information om tider kommer närmare konferensen.

Alingsås Tvätteri byggde om en ångpanna från olja till pellets 2013. Den nya vedpulverbrännaren från PetroBio har en kapacitet på 6 MW. Ett nytt system byggdes för att ta emot, lagra och mala pellets till pulver, inklusive ett doseringssystem till brännaren. För att uppfylla kraven på utsläpp var anläggningen utrustad med ett rökgasfilter. Återbetalningstiden för investeringen var mindre än fyra år.

Anläggningen ägs av Västra Götalandsregionen och tar hand om tvätten från samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen och även Värmlandsregionen.  Målet med investeringen var att bli fossilfri år 2020 och att minska kostnaderna.

När: 1 februari 2023

Tid: 09.30

Var: Göteborg, avgång från hotellet Elite Park Avenue med buss

Notering: Tidigare har vi även annonserat ett studiebesök till Göteborg Energi. På grund av bygg- och leveransförseningar har Göteborg Energi inte kunnat ta över anläggningen från leverantören som planerat. Under rådande omständigheter och av säkerhetsskäl måste vi därför ställa in studieresan till Göteborg Energi.

Anmäl dig här till studiebesöket

Konferensen är ett samarbete mellan Svenska Bioenergiföreningen, Pelletsförbundet, Bioenergitidningen, Bioenergy International, Bioenergy Europe och World Bioenergy Association. Huvudsponsor är Stela Laxhuber GmbH.

Anmälan

Information om konferensen

Vi använder oss av cookies.Läs mer