Tillbaka

Sex kortfilmer om skog ska nyansera bilden av svenskt skogsbruk

"Skogsbruk, på ren svenska" – så heter en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tillsammans med fem kundföretag tagit fram innehållet.

– Vi vill synliggöra skogens samhällsnytta. Säljare och kundsupport på sågverk och massabruk får regelbundet frågor från sina kunder i andra länder om hur hållbart svenskt skogsbruk är. Detta material är framtaget i utbildningssyfte för deras skull, säger Roger Johansson, marknadskoordinator på Sveaskog.

Filmerna baserar sig på intervjuer med personer som jobbar med försäljning och kundsupport hos ett antal av Sveaskogs kunder. Innehållet fokuserar på hur skogen påverkar miljön, besvarar frågor om avverkning och ger fakta kring skogens påverkan på samhällsekonomin. Filmerna finns idag på svenska och engelska och tanken är att översätta dem till flera språk.

Läs mer och titta på filmerna

Vi använder oss av cookies.Läs mer