Tillbaka

Så säger bolagen om Energimyndighetens förslag om hårdare utsläppskrav på bensin och diesel

– Ambitiöst, rimligt och nåbart, kommenterar Ludwig Kollberg, presschef på Preem.

Så här reagerar branschen på Energimyndighetens förslag om hårdare utsläppskrav på bensin och diesel.

Karin Hellgren, kommunikationschef OKQ8:

Hur ser ni på Energimyndighetens förslag till reduktionsnivåer? 

– Vårt fulla fokus ligger på att leverera så hållbar energi som möjligt till våra kunder och vi tycker att reduktionsplikten och dess syfte är bra. Redan nuvarande dieselkvot och kommande bensinkvot är utmanande. Vi är av uppfattningen att reduktionsplikten inte specifikt styr eller säkerställer att det tillkommer Svensk biodrivmedelsproduktion. Reduktionsplikten styr mot att de mest konkurrenskraftiga biodrivmedlen med högst växthusgasminskning och relativt lägst kostnad kommer att användas i Sverige.

Är lutningen rimlig sett ur ert perspektiv?

– En linjär ökning gynnar drop-in bränslen och det är svårt att sia om en långsam ökning är bättre än en stegvis ökning.

Finns tillräckligt med hållbara råvaror att framställa de mängder som krävs? 

– Pliktnivåerna för bensin kan inte nås med dagens tekniker och biodrivmedel utan där måste ett tekniksprång ske för att vi ska lyckas. Pliktnivåerna för diesel innebär i princip nästan hundra procent förnybart. För att detta ska vara möjligt så måste många nya produktionsanläggningar tillkomma och vi måste stå oss väl i konkurrensen med resten av världen om dessa.

Leder det till nödvändiga investeringar i ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige?

– Kommande krav på avancerade biodrivmedel och ökad efterfrågan på hållbara biodrivmedel i hela Europa kommer förhoppningsvis öka biodrivmedelsproduktionen i Europa och även i Sverige.

Är det rätt att hålla isär bensin och diesel även fortsättningsvis och med så stora skillnader? 

– Det är fullt rimligt att ha lägre pliktnivå för bensin än för diesel. Produkterna har olika förutsättningar och utmaningar. Även om vi föredrar en plikt för alla drivmedel, diesel, bensin och höginblandat.

Läs mer fler reaktioner på förslaget

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer