Tillbaka

I nästa nummer av Bioenergi: Utrustningsleverantörer med fokus på biovärme och biokraft

Bioenergi nr 1/18 är nu under produktion. Huvudtema i årets första nummer är utrustningsleverantörer med fokus på biovärme och biokraft. Biovärmekartan 2018 följer med som bilaga.

Som vanligt är nummer 1 extra inriktat mot hela Norden. Bioenergi distribueras i våra grannländer. Materialdag är 8 februari 2018 med utgivning 27 februari.

Detta är ett perfekt tillfälle att annonsera för er som vill öka er närvaro även på marknaderna utanför Sverige!

Läs mer om innehållet

Vi använder oss av cookies.Läs mer