Tillbaka

Lyssna på C3C Engineering under Nordic Pellets Conference

Välkommen till Nordic Pellets Conference 2023! Konferensen arrangeras mellan 1-2 februari i Göteborg.

Erik Jansson och Tobias Axelsson från C3C Engineering.

Erik Jansson och Tobias Axelsson kommer under Nordic Pellets Conference prata om hur man kan spara energiinnehåll och öka sin lagringskapacitet av sågspån, flis och pellets. De kommer från den innovativa design- & byggentreprenören C3C Engineering AB.

C3C levererar kostnadseffektiva lösningar för hantering, optimerad logistik och lagring av biomaterial i samarbete med pilotforskningsprojekt inom området torrsubstansförlustreducering och brandförebyggande vid lagring.

Konferensen är ett samarbete mellan Svenska Bioenergiföreningen, Pelletsförbundet, Bioenergitidningen, Bioenergy International, Bioenergy Europe och World Bioenergy Association. Huvudsponsor är Stela Laxhuber GmbH.

Anmälan

Information om konferensen

Vi använder oss av cookies.Läs mer