Tillbaka

Lär mer om energisamarbetet i Falun och Borlänge under Stora Biokraft-och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen inleds med två studiebesök den 5 november. Vi besöker Falu Energi och Vatten och Borlänge Energi och hör om deras samverkan inom fjärr- och kraftvärme.

OBS, det går bara att välja ett studiebesök och anmälan är obligatorisk.

  • Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund

Hos Borlänge Energi får du en presentation av det unika energisamarbetet mellan Falun och Borlänge och en guidad tur på kraftvärmeverket Bäckelund.

I kraftvärmeverket Bäckelund används källsorterat avfall och flis som bränsle för att producera både fjärrvärme och el. En betydande del restvärme från SSAB och Stora Enso Kvarnsveden används för att värma fjärrvärmevatten.

Studiebesöket till Borlänge Energi startar med fika och presentation av det unika energisamarbetet mellan Falun och Borlänge, en 18 km lång fjärrvärmeledning, som gett ökat samarbete och bättre konkurrenskraft. Därefter blir det en guidad tur på kraftvärmeverket Bäckelund, ett landmärke centralt placerat i staden och i den cirkulära ekonomin.

  • Falu Energi & Vattens kraftvärmeverk

falunvarmeverke

Hos Falu Energi & Vatten besöker vi kraftvärmeverket och pelletsfabriken.

Kraftvärmeverket Västermalmsverket i Falun består av två kraftvärmeverk som använder trädbränsle för att producera fjärrvärme och el. Bredvid finns en pelletsfabrik som använder restvärme från kraftvärmeverket för att torka råvara till pellets. Anläggningen vann utmärkelsen Global District Energy Award 2013. Sedan dess har anläggningen kopplats samman med Borlänge. Nu byggs ett datacenter som ska leverera restvärme för att torka råvara till pellets och på sikt till fjärrvärme.

Under studiebesöket till Falu Energi och Vatten får du ta del av en övergripande presentation av hur värmesystemet i Falun är uppbyggt. Efter det blir det rundvandring i kraftvärmeverket och pelletsfabriken.

Vi ses på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer