Tillbaka

Kom och lyssna på Ryan Robinson från Höganäs

Svebios årsmöte och vårmöteskonferens är runt hörnet! Det är dags att anmäla sig för att ta del av en fullspäckad dag med många intressanta talare.

På bild: Ryan Robinson från Höganäs

På bild: Ryan Robinson från Höganäs

Biokol – nödvändigt för stålindustrins omställning

  • Stål är en grundläggande material som våra samhällen är byggt på och i sin enklaste form är stål en legering av järn och kol, så utan kol blir det inget stål.
  • För att fortsätta göra stål i en fossilfri framtid måste dagens fossila kolråmaterialen ersättas med biogena kolatomer och för Höganäs del ser vi att biokol från skogsbiomassa är det mest optimala alternativet.
  • Det är bråttom om denna omställning från fossilt kol till biokol ska hinnas med då efterfrågan från metallindustri bara i Norden uppskattas till ~ 400 000 ton biokol per år inom tidshorisonten 2030 och 2040.

Vårmötesprogram:

  • Skogens nytta för klimatet
  • Den nationella bioekonomistrategin, utredningens förslag och industrins dagsläge och kommentarer
  • Kraftvärmeutredning, frigjord eleffekt och ökade driftstider med biokol till industrin

Tryck här för att komma till program och anmälan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer