Tillbaka

Kom och lyssna på Henry Hammarström

Välkomna till Svebios årsmöte och vårmöteskonferens den 26 april i Stockholm! Vi lovar en fullspäckad dag med många intressanta talare.

Henry Hammarström, Regeringskansliet

På bild: Henry Hammarström, Regeringskansliet

Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi

I slutet av mars levererade utredningen om en nationell bioekonomistrategi sitt förslag för produktion av svenska förnybara drivmedel. Utredningen föreslår en årlig produktion av svenska förnybara drivmedel om  20 TWh. Det kommer att ge ökad energisäkerhet, arbetstillfällen och förutsättningar för en bättre prisbild på förnybara drivmedel. Henry Hammarström har lånats ut från Energimyndigheten och är en av utredningssekreterarna. Hur ska detta gå till, har industrin nu fått förutsättningar att gå vidare och investera?

Vårmötesprogram:

  • Skogens nytta för klimatet
  • Den nationella bioekonomistrategin, utredningens förslag och industrins dagsläge och kommentarer
  • Kraftvärmeutredning, frigjord eleffekt och ökade driftstider med biokol till industrin

Tryck här för att komma till program och anmälan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer