Tillbaka

Karlstads universitet söker Professor till forskningsgruppen Pro2BE

Är du en inspirerande och drivande forskare, som vill leda och utveckla en växande forskningsgruppering och arbeta med samverkan på både regional, nationell och internationell nivå? Då har vi jobbet för dig!

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper består av fyra ämnen: kemi, kemiteknik, miljö- och energisystem samt byggteknik. Vid institutionen finns forskningsgruppen Pro2BE (Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi), med erfarna forskare som har fokus på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Pro2BE befinner sig i en utvecklingsfas och behöver rekrytera en professor vars främsta uppdrag är att vara forskningsledare och på ett framgångsrikt och engagerat sätt utvecklar Pro2BE mot vetenskaplig excellens. Pro2BE har starka nätverk, både regionalt och nationellt, och forskarna är aktiva i både nationella och internationella samarbetsprojekt. En roll för Pro2BE är att säkerställa kompetensförsörjning för regionens skogsindustriella aktörer. Pro2BE arbetar med externa partners för att utveckla regionens testbäddar.

Forskningen inom Pro2BE har fokus på:

  • cellulosafiberbaserade funktionella ytor och  material, produkter och processer,
  • avvattning och torkning av papper och andra biobaserade material,
  • nyttiggörande av sidoströmmar från skogsindustriella processer,
  • komprimering och extrudering av biobaserade material.

Vi söker en professor, för att inspirera och leda forskning i samarbete med akademiska och industriella partners, för att forma forskningsgruppen Pro2BE´s framtid!

Sista ansökningsdag: 2019-10-31

LÄS MER OCH ANSÖK

Vi använder oss av cookies.Läs mer