Tillbaka

”Förnybar kraftvärme verktyg mot effektbrist”

Både omställningen till förnybart och den lokala effektbristen kan lösas med mer lokalt producerad fjärr- och kraftvärme, skriver företrädare för ett flertal kraftvärmeproducenter i SvD den 3 juli.

Vi kraftvärmeproducenter kan bidra till att lösa effektbristen i landet. En utbyggd lokal fjärr- och kraftvärme skulle avsevärt förbättra landets försörjning av både el och värme, med förnybara bränslen. En sådan satsning skulle dessutom göra Sverige mindre sårbart.

I dag ser vi hela branscher som ställer om från fossila till förnybara bränslen som svar på klimatfrågan. Allt mycket positivt. Och med den gemensamma nämnaren el.

Samma utveckling ser vi på många håll i Europa, och precis som där är det framför allt en utbyggnad av vind- och solkraft som ska göra jobbet. Det är en utveckling som är både bra och nödvändig, men som bär ett dilemma då mängden el från vind och sol just är väderberoende – och därför ojämn.

Läs hela debattinlägget i SvD

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer