Tillbaka

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Syftet med Jan Häckners Bioenergistipendium är att uppmärksamma personer, gärna unga, som gjort goda insatser för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt. Stipendiet går företrädesvis till enskilda personer men kan också tilldelas forskningsgrupper, institutioner, företag eller liknande.

Beslut om vem som ska få priset fattas av Svebios styrelse efter förslag från en kommitté. Även i år ber vi Svebios medlemmar och intressenter om förslag på pristagare.

Förslag på namn med motivering kan skickas till info@svebio.se, senast den 15 mars.
Rubricera mailet: Förslag Häckner-pristagare

Priset delas ut på Svebios Vårmöte med Årsmöte 8 maj i Stockholm.

Kriterier för val av pristagare till Häckners bioenergipris.

Vi använder oss av cookies.Läs mer