Tillbaka

Fores: EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

EU-kommissionen presenterar den 30 november förslag till ny biodrivmedelsstrategi. Direktivet, som föreslås bli svensk lag 2021, innehåller en tidplan för att fasa ut jordbruksbaserade biodrivmedel. 2030-sekretariatet, som granskat ett sent utkast till direktivet, menar att förslaget hotar stoppa den svenska biodrivmedelsutvecklingen.

– EU presenterar inga planer för att minska användningen av fossila bränslen, men deras förslag skulle slå undan benen på biobränsleindustrin, kommenterar Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet. EU-kommissionen låter en känslostyrd debatt kring biobränslen överskugga den positiva roll biodrivmedlen kan spela för klimatet.

Kommissionen presenterar den 30 november i år en omfattande revidering av förnybarhetsdirektivet, Renewable Energy Directive. Direktivet presenterades första gången 2009, och har reviderats för ett par år sedan. Detta direktiv styr hur biodrivmedel hanteras, och ska införas i lag i alla medlemsländer.

Läs hela pressmeddelandet från Fores

Vi använder oss av cookies.Läs mer