Tillbaka

EU:s regelverk leder till ökade utsläpp

Svenska politiker bör snarast besluta om att ta bort den nya biodieselskatten. Politikerna måste våga ta fajten med EU om regelverket, som i praktiken skyddar de fossila bränslena, skriver Gustav Melin, vd för Svebio, på SvD Opinion den 6 januari.

Oljepriserna faller kraftigt. Prisnedgången på råolja sedan i somras motsvarar en minskning av priset på diesel och eldningsolja med omkring 2 kronor per liter respektive 2 000 kronor per kubikmeter. När oljepriset nu sjunker försämras konkurrenskraften för förnybara biodrivmedel och biobränslen.

Läs hela inlägget

Vi använder oss av cookies.Läs mer