Tillbaka

Det finns inget liv utan förbränning

Förbränning är en del av livet. Mikroorganismer djur och människor får sin energi från kolhydrater som förbränns i kroppens celler. Kolhydraterna kommer från växter som vi äter. Växterna har använt solenergi för att bygga samman vatten och koldioxid till kolhydrater. Livsavgörande energi för djur och människor som frigörs när de förbränns i kroppen.

Det finns faktiskt inget liv på den här planeten utan denna biologiska förbränning som sker i celler. Kanske tänker vi oftare på förbränning vid betydligt högre temperaturer kontrollerat i moderna värmeverk, kaminer och motorer eller helt okontrollerat i skogsbränder eller eldsvådor i hus. Om förbränning sker okontrollerat kan det bildas föroreningar som sot, rök, oförbrända kolväten och giftiga gaser. Men bra modern förbränning orsakar inte farliga utsläpp.

Utsläpp från förbränning sjunker kontinuerligt

Idag finns bra teknik för att förbränna kontrollerat och effektivt med rena utsläpp. Moderna kraftverk och fordon har extremt låga utsläpp jämfört med de kraftverk och bilar som fanns för några årtionden sedan. De bästa bilarna kan till och med släppa ut renare luft genom avgasröret än den omgivande gatuluften. Det beror på att motorn både klarar att förbränna bränslet och samtidigt eventuella kolväten och partiklar som finns i stadsluften.

Läs mer

Vi använder oss av cookies.Läs mer