Tillbaka

DEBATT: Mer etanol för mindre klimatpåverkan!

Sverige har haft ett dubbelt och mycket dystert trendbrott: Transporternas klimatpåverkan ökar åter efter lång tids minskning, och andelen biodrivmedel minskar efter lång tids ökning. Ett snabbt och enkelt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka etanolanvändningen.

Etanol är det vanligaste biodrivmedlet i världen med 70 procent av den totala globala produktionen, vilket innebär en garanti mot brist när efterfrågan ökar. Brasilien och USA är störst i både konsumtion och produktion, medan Sverige har en produktion i världsklass som ger både gröna jobb och drygt 90 procent minskad klimatpåverkan jämfört med de fossila drivmedel etanolen ersätter.

Etanol används i många länder som låginblandad i bensin. I Sverige är andelen cirka 5 procent, medan ett ökande antal länder har E10, alltså 10 procent etanol i bensinen. I USA och Belgien, normalt inte miljöföregångare, står E10 för över 90 procent av all bensin som säljs och i Finland har andelen passerat två tredjedelar.

Läs hela debattinlägget i ÖP av:

Jakob Lagercrantz, grundare och drivmedelsansvarig på 2030-sekretariatet
Hilde Wahl, vd St1
Erik Lindham, informationschef Ford Motor Company
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Tomas Nilson, vd Sekab Biofuels & Chemicals
Gustav Melin, vd Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer