Tillbaka

Debatt ETC: Bioenergin klarar gränsen

Svenska bioenergiföreningen reagerar på Johan Ehrenbergs ledare om att bioenergin är det nya stora hotet och skriver att om vi inte använder restprodukter och avfall från skogsbruket till bioenergi så kommer det skapa utsläpp av koldioxid till ingen nytta.

Johan Ehrenberg skriver att utsläppen från biobränslen är lika stora som utsläppen från fossila bränslen. Han vill räkna utsläpp från biogent kol på samma sätt som från fossilt. Och han vill bara godta lösningar som ger klimatvinst direkt (inom tio år – ”allt handlar om tid”).

Frånsett att detta resonemang underkänns av den globala klimatexpertisen i IPCC och de svenska fackmyndigheterna, så visar den praktiska verksamheten i Sverige att den största delen av bioenergin klarar även detta kortsiktiga mål:

• Merparten av våra biobränslen är biprodukter, restprodukter och avfall från skogsbruk och skogsindustri. Om vi inte kunde använda de här resurserna för energiproduktion skulle de ge utsläpp av koldioxid till ingen nytta. Förr la man bark på tipp, som förorenade vattendrag, och körde brännbara sopor till soptippen, där de ruttnade och bildade metangas. Idag blir allt det här bränslen som ger värme till våra städer och tätorter till låg kostnad.

Läs hela repliken från Kjell Andersson

Vi använder oss av cookies.Läs mer