Tillbaka

Bioenergin i Sverige - Landsrapport till IEA

Bioenergi får en allt större betydelse för att reducera utsläppen av klimatgaser i Sverige, och under de senaste åren har utvecklingen varit särskilt stark i transportsektorn.

Nya skattevillkor driver nu på utvecklingen i industrin. Det framgår av den rapport om läget för bioenergi i Sverige som Svebio lämnat till IEA:s Bioenergiprogram Annex 40. IEA (International Energy Agency) är OECD-ländernas samarbetsorgan på energiområdet och IEA:s Bioenergiprogram består av ett antal annex, där Svebio som svensk partner deltar i Annex 40 (Task 40) – Uthållig internationell handel med bioenergi. Rapporten ingår i detta arbete.

Ladda ner rapporten

Vi använder oss av cookies.Läs mer