Tillbaka

BioDriv Öst: YES! Sverige leder i andelen förnybara drivmedel

Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda enligt den dubbelräkning som man är överens om inom EU. Dessutom är potentialen till svensk näringslivsutveckling kopplat till produktion av förnybara drivmedel mycket god. Biogas från Uppsala, solel från Eskilstuna, biodiesel från Piteå, etanol från Norrköping och vätgas från Sandviken, är några av de exempel som lyfts i en ny film som tagits fram av BioDriv Öst.

Genom att leda omställningen till fossilfria transporter inspirerar vi och driver på omställningstakten även i andra länder. Dessutom öppnar det för helt nya affärsmöjligheter för Sverige. Redan idag har svenska leverantörer byggt stora delar av den norska biogasproduktionen och svensk teknik har valts till ett bioraffinaderi i Finland. Nu har vi alla möjligheter att skapa en helt ny exportindustri samtidigt som vi minskar världens klimatpåverkan i stor omfattning.

Den största delen av de biodrivmedel som används i Sverige importeras fortfarande och det behöver vi ändra på. Vi är nämligen, i ett globalt perspektiv, ett land rikt på naturresurser som lämpar sig väl för biodrivmedelsproduktion. Därmed finns möjlighet att producera betydligt mer biodrivmedel än vad som görs idag redan. Med närproducerade drivmedel underlättas även spårbarhet och kontroll över miljöpåverkan och social hållbarhet. Dessutom kan intresset för att tanka förnybart öka när det samtidigt blir tydligt att vi gynnar det svenska lantbruket och att det matavfall vi samlar in kommer till nytta. Ett sätt att skapa förutsättningar för produktion av förnybara drivmedel på hemmaplan är att öka efterfrågan.

Läs hela pressmeddelandet från BioDriv Öst

Vi använder oss av cookies.Läs mer