Tillbaka

Anmäl dig till Nordic Pellets Conference 2022!

Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO), Svenska Pelletsföreningen (PelletsFörbundet) och Bioenergy International välkomnar deltagare, online och på plats, till den Nordic Pellets Conference 2022 i Stockholm.

Talare på Nordiska Pelletskonferensen 2022, Jamie Stephan och Marianne Haave McDonald

Talare på Nordiska Pelletskonferensen 2022, Jamie Stephan och Marianne Haave McDonald

Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO), Svenska Pelletsföreningen (PelletsFörbundet) och Bioenergy International välkomnar deltagare, online och på plats, till Nordic Pellets Conference 2022 i Stockholm.

Nordic Pellets Conference kommer att hållas som ett hybridevenemang den 11-12 maj med möjlighet att delta både online och på plats. Det finns specialpriser för medlemmar i Svebio, PelletsFörbundet och/eller medlemmar i Bioenergy Europe och/eller World Bioenergy Association (WBA).

Vi presenterar två av våra talare:

  • Effekten av nedläggningar av massa-/tidningspappersbruk och ett förändrat klimat på skogarnas hälsa och skötsel i Kanada– kan energi vara en del av lösningen? Kan efterfrågan på den kanadensiska inhemska pelletsmarknaden expandera? Kan bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid (bio-CCS) i Kanada vara en möjlighet för att minska koldioxidutsläpp i Europa?
    Jamie Stephen från TorchLight Bioresources, en bioenergistrategirådgivare för regeringar, tung industri, allmännyttiga företag och producenter av skogsprodukter kommer att finnas till hands för att diskutera dessa och andra frågor.
  • Energikomplexets inverkan på framtida pelletsmarknader – om energiproduktion med förnybara träpellets förblir billigare än fossil gas framöver, vilka konsekvenser kan detta få för de europeiska pelletsmarknaderna? Kan inhemska och industriella aktörer samarbeta för att säkra försörjningen? Kan/kommer Ørsted att agera för att öka den globala pelletsproduktionen, till exempel genom att förbinda sig till långsiktiga leveransavtal?
    Ställ dina frågor direkt till Marianne Haave McDonald från Ørsted.

NÄR OCH VAR:
Studiebesök: 11 maj 2022
Konferens: 11-12 maj 2022
Konferensmiddag: 11 maj 2022
Plats: IVA Conference Center, Stockholm.

ANMÄL DIG HÄR!

Vi använder oss av cookies.Läs mer