Tillbaka

Välkommen till Svebios Vårmöteskonferens och årsmöte 10 april i Stockholm

Vi välkomnar er till vårmöteskonferens med årsmöte för Svebio där vi kommer att prata om bioenergisektorns ökande roll i energisektorn. Det är valår i år och vi glada att kunna erbjuda en politisk debatt med energitalespersonerna Sara Karlsson (s), Lars Hjälmered (m), Rickard Nordin (c) och Lise Nordin (mp) om kraftvärmen och fjärrvärmens roll i det framtida energisystemet.

En av 2017 års mest intensiva debatter gäller flygskattens vara eller inte vara. Den diskussionen har verkligen satt biobränsle i centrum. Vår sektor har visat att vi kan leverera. Under 2017 var 21 procent av alla tankade drivmedel för vägtransporter i Sverige biodrivmedel. På vårmöteskonferensen diskuterar vi hur vi kan gå vidare.

  • Hur mycket bioråvara för drivmedel finns det egentligen och hur gör vi för att producera mer sådana råvaror?
  • Kan kraftvärmeföretagen producera en råolja som Fortum gör i Joensuu?
  • Är den användbar för bioraffinaderier och kan fler göra samma sak?

Vi önskar er mycket välkomna till vårmöte med årsmöte, programmet och anmälan hittar ni här


Deltagande i Vårmöteskonferens och årsmöte inklusive lunch kostar 900 kr för medlemmar och anmälan krävs för vår planering. Önskar du delta i bara årsmötet (utan lunch) är det kostnadsfritt men vi behöver ändå din anmälan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer