Svebios Vårmöte med Årsmöte

Svebios Vårmöte med Årsmöte

Anmälan

Välkommen på Vårmöte med Årsmöte för Svebio. 


PROGRAM

09.00 Kaffe och registrering, SVEA Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm

Årsmöte för Svebio

09.30 Svebios årsmötesförhandlingar och utdelning av Jan Häckners bioenergistipendium

 • Ordförande: Gunnar Olofsson, styrelseordförande i SEKAB

 Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt. Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

Vårmöteskonferens (Ladda ned programmet som pdf)

Maria Hollander, Mikael Hannus, Karin Medin och Karolina Norbeck.

Maria Hollander, Mikael Hannus, Karin Medin och Karolina Norbeck.

11.15 Skogen som bas för bioekonomin (Moderator: Kjell Andersson, Svebio)

 • Värmland i spetsen för bioekonomiska projekt, Maria Hollander, vd Paper Province
 • Resurseffektiv bioekonomi, Mikael Hannus, Stora Enso
 • Föredrag av Jan Häckners bioenergistipendiat

12.30 Lunch

13.30 Kraftvärmeuppropet (Moderator: Gustav Melin, Svebio)
Hur har politiken och Energiöverenskommelsen påverkat kraftvärmeföretagen? Vi ger förslag på hur politiken kan bli bättre och ta vara på fjärrvärmeverkens många fördelar. Presentation av Svebios enkätundersökning. 

 • Karolina Norbeck, Programdirektör Kraftvärme & Fjärrvärme, Svebio
 • Karin Medin, ordf. Svebio och vd Söderenergi

Politikerdebatt med frågestund (Moderatorer: Gustav Melin & Kjell Andersson, Svebio)

 • Rickard Nordin (Centerpartiet)
 • Lise Nordin (Miljöpartiet)
 • Sara Karlsson (Socialdemokraterna)
 • Lars Hjälmered (Moderaterna)
Rickard Nordin (C), Lise Nordin (MP), Sara Karlsson (S) och Lars Hjälmered (M).

Rickard Nordin (C), Lise Nordin (MP), Sara Karlsson (S) och Lars Hjälmered (M).

15.00 Kaffe och frukt

15.30 Ökad efterfrågan på bioolja och biodrivmedel
Bioolja används allt oftare för spetslast och för att starta fastbränslepannor. Hur gör man för att bli helt fossilfri i sin fjärrvärmeproduktion? Allt fler aktörer frågar efter råvara till biodrivmedel, bioolja och biojet. Var ska all flytande bioenergi komma ifrån? Vi ger en genomgång av världens nuvarande mängder av vegetabiliska oljor och informerar om ett par metoder att koppla modern produktion  av vegetabilisk olja till nuvarande fastbränsleanläggning.

Johan Lunabba, Neste, Stig Nydahl, Vegoil, Margareta Lundberg, Valmet, och Christer Gustavsson, BioShare.

Johan Lunabba, Stig Nydahl, Margareta Lundberg och Christer Gustavsson.

 • Världens oljevolymer till biodrivmedel – varifrån och potentialer, Johan Lunabba, Neste
 • Så byter vi ut den sista fossila oljan i fjärrvärmen, Stig Nydahl, Vegoil
 • Produktion av bioolja i pannanläggningar – erfarenheter och nästa steg, Margareta Lundberg, Valmet
 • Från kraftvärmeverk till bioraffinaderi, Christer Gustavsson, BioShare

17.00 Slut för dagen

Ladda ned programmet som pdf


Priser för deltagande i Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio:

 • Medlemmar i Svebio (900 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Icke medlemmar (1 800 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Endast Årsmöte (kostnadsfritt men anmälan krävs)
 • Lunch, för er som endast vill delta i Svebios Årsmöte (270 kr, självkostnadspris)
 • Föredragshållare (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Hedersmedlem (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Press (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt.
Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

Vi använder oss av cookies. Läs mer