Svebios Vårmöte med Årsmöte

Svebios Vårmöte med Årsmöte

Välkommen på Vårmöte med Årsmöte för Svebio. 


PROGRAM

09.00 Kaffe och registrering, SVEA Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm

09.30 Årsmöte för Svebio

Dokument:

09.30 Svebios årsmötesförhandlingar och utdelning av Jan Häckners bioenergistipendium

 • Ordförande: Gunnar Olofsson, ordf. SEKAB

 Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt. Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

11.15 Vårmöteskonferens

Maria Hollander, Mikael Hannus, Karin Medin och Karolina Norbeck.

Maria Hollander, Mikael Hannus, Karin Medin och Karolina Norbeck.

11.15 Skogen som bas för bioekonomin (Moderator: Kjell Andersson, Svebio)

 • Värmland i spetsen för bioekonomiska projekt, Maria Hollander, Paper Province
 • Resurseffektiv bioekonomi, Mikael Hannus, Stora Enso
 • Föredrag av Jan Häckners bioenergistipendiat

12.30 Lunch

13.30 Kraftvärmeuppropet (Moderator: Gustav Melin, Svebio)
Presentation av Svebios enkätundersökning Kraftvärmeupproret. I enkäten har fjärrvärme- och kraftvärmebolag bland annat svarat på utmaningar inom fjärrvärmebranschen, hur de påverkats av Energiöverenskommelsen och föreslagna skatter samt förslag på incitament som stärker kraftvärmens konkurrenskraft (regelverk, styrmedel, marknadsförutsättningar, etc.).  Vi ger förslag på hur politiken kan bli bättre och ta vara på fjärrvärmeverkens många fördelar. 

 • Karolina Norbeck, Svebio
 • Karin Medin, ordf. Svebio och vd Söderenergi

Politikerdebatt med frågestund (Moderatorer: Gustav Melin & Kjell Andersson, Svebio)
Inledning med presentation av partiernas klimat- och energipolitik, deras viktigaste frågor för kommande mandatperiod. Därefter följer debatt med frågestund. Frågor som rör Energiöverenskommelsen, skatter, partiernas syn på bioenergi (biokraft, biodrivmedel, biovärme) diskuteras.

 • Rickard Nordin (Centerpartiet)
 • Lorentz Tovatt (Miljöpartiet)
 • Sara Karlsson (Socialdemokraterna)
 • Lars Hjälmered (Moderaterna)
Rickard Nordin (C), Lise Nordin (MP), Sara Karlsson (S) och Lars Hjälmered (M).

Rickard Nordin (C), Lise Nordin (MP), ersätts av Lorentz Tovatt, Sara Karlsson (S) och Lars Hjälmered (M).

15.00 Kaffe och frukt

15.30 Ökad efterfrågan på bioolja och biodrivmedel
Bioolja används allt oftare för spetslast och för att starta fastbränslepannor. Hur gör man för att bli helt fossilfri i sin fjärrvärmeproduktion? Allt fler aktörer frågar efter råvara till biodrivmedel, bioolja och biojet. Var ska all flytande bioenergi komma ifrån? Vi ger en genomgång av världens nuvarande mängder av vegetabiliska oljor och informerar om ett par metoder att koppla modern produktion  av vegetabilisk olja till nuvarande fastbränsleanläggning.

Johan Lunabba, Neste, Stig Nydahl, Vegoil, Margareta Lundberg, Valmet, och Christer Gustavsson, BioShare.

Johan Lunabba, Stig Nydahl, Margareta Lundberg och Christer Gustavsson.

 • Världens oljevolymer till biodrivmedel – varifrån och potentialer, Johan Lunabba, Neste
 • Så byter vi ut den sista fossila oljan i fjärrvärmen, Stig Nydahl, Vegoil
 • Produktion av bioolja i pannanläggningar – erfarenheter och nästa steg, Margareta Lundberg, Valmet
 • Från kraftvärmeverk till bioraffinaderi, Christer Gustavsson, BioShare

17.00 Slut för dagen


Priser för deltagande i Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio:

 • Medlemmar i Svebio (900 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Icke medlemmar (1 800 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Endast Årsmöte (kostnadsfritt men anmälan krävs)
 • Lunch, för er som endast vill delta i Svebios Årsmöte (270 kr, självkostnadspris)
 • Föredragshållare (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Hedersmedlem (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Press (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt.
Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

Vi använder oss av cookies.Läs mer