Tillbaka

Tre studiebesök färdiga till Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Den 13-14 november är det dags för Svebios årliga konferens, den här gången i Växjö. Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora branschträffar där 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera aktuella ämnen, forskning & utveckling och näringspolitik.

Välj om du vill följa med till Växjö Energi, Vida sågverk i Vislanda eller till Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby. 

Välj om du vill följa med till Växjö Energi, Vida sågverk i Vislanda eller till Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby.

Konferensdeltagare är ett tvärsnitt från kraftvärmebranschen, skogsindustri- och energibolag som producenter av el och värme samt användare av fasta bränslen, tillverkare av utrustning, konsulter, logistikföretag, studenter och myndighetspersoner. Fokus på konferensen kommer att vara jämställdhet, arbetskraft samt framtidens fjärrvärme.

Vi inleder med tre studiebesök. Begränsat antal deltagare, anmälan krävs. Välj mellan följande besök:

Studiebesök 1. Sandviksverket Växjö Energi

Under besöket får vi bland annat se VEABs nyaste biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 (104 MW) som togs i drift 2015. Råvaran består till största delen av grot samt träflis, bark och spån. Elproduktionen från Sandvik 3 täcker drygt hälften av elanvändningen i Växjö och ca 80 % av all värme i Växjö kommer från Sandviksverket.

Studiebesök 2. Vidas sågverk i Vislanda

I Vislanda får ni se Vidas största och ett av södra Sveriges största och modernaste sågverk. Dessutom en av världens snabbaste hyvellinjer med en kapacitet på 1200 lpm i minuten.

Studiebesök 3. Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby

I BräkneHoby får vi se småskalig kraftvärmeproduktion. Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. ORC-anläggningen (organisk Rankinecykel) som anslutits till den befintliga fjärrvärmecentralen består av en mindre turbin för elproduktion på 45 kW, vilken beräknas producera omkring 350 MWh förnybar el per år.

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer