Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Den 13-14 november 2018 är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga konferens med studiebesök och utställning, på Elite Stadshotellet i Växjö. 

Ur programmet:

 • Studiebesök till Växjö Energi
 • Bränsleförsörjning i ett förändrat klimat
 • Utmaningar för fjärrvärmeföretagen
 • Fjärrvärme 4.0:
  Världens största lågtemperaturnät
  Sara Kralmark, affärsutvecklare, Kraftringen
  Potential för pyrolysolja från skogliga restströmmar i norr – Teknoekonomisk fallstudie
  Jeanette Petersson, forskningsingenjör, RISE
 • Hur skapar vi mervärde med fjärrvärmeerbjudandet?
 • Hur rekryterar vi framtidens arbetskraft?
 • Paneldiskussion om jämställdhet, utmaningar och framtid
 • Kraftvärme som en del av ett kretslopp
 • Mingel och middag

Samarbetspartner:

VEAB

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer