Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora årliga branschträffar där 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

När: 16–17 november 2021

Plats: Knistad Herrgård, Skövde | Studiebesök: Skövde Energis kraftvärmeverk

Tema: Politik | EUs klimatpaket Fit for 55 | Hur ska villkoren se ut för att kraftvärme bättre ska kunna bidra till elförsörjning och elsäkerhet? | Biobränslemarknaden |Investeringar i biodrivmedelsproduktion | BIO-CCS i kraftvärme och mycket mer!Om Sigholm:

Vi tror på samverkan mellan människa, teknik och affär. För att kunna uppnå hållbara samhällen i en föränderlig värld tror vi att fjärrvärmen har en nyckelroll att spela. Vi har därför specialiserat oss på faktorer som effektiviserar ett fjärrvärmebolags lönsamhet och stärker dess konkurrenskraft. Sigholm erbjuder högkvalitativa tjänster inom projektledning inom anläggningsindustrin, verksamhetsutveckling, optimering av fjärrvärme, digitala lösningar, utveckling och visuell kommunikation. Läs mer


 

Vi använder oss av cookies. Läs mer