Tillbaka

Tillgång och efterfrågan på bioolja, biodrivmedel och biojet

Allt fler aktörer frågar efter råvara till biodrivmedel, bioolja och biojet. Bioolja används allt oftare för spetslast och för att starta fastbränslepannor, vilket gör fjärrvärmeproduktionen helt fossilfri. Men hur ska det gå till och var ska all flytande bioenergi komma ifrån? Fyra inbjudna talare ger sina svar under Svebios Vårmöte den 10 april i Stockholm.

Ta del av en genomgång av världens nuvarande användning av vegetabiliska oljor, hur vi gör fjärrvärmen helt fossilfri och lär mer om ett par metoder som gör det möjligt att producera vegetabilisk olja vid en fjärrvärme- eller kraftvärmeanläggning.

Johan Lunabba, Neste, Stig Nydahl, Vegoil, Margareta Lundberg, Valmet, och Christer Gustavsson, BioShare.

Johan Lunabba, Neste, Stig Nydahl, Vegoil, Margareta Lundberg, Valmet, och Christer Gustavsson, BioShare.

Ur programmet:

  • Världens oljevolymer till biodrivmedel – varifrån och potentialer, Johan Lunabba, Neste
  • Så byter vi ut den sista fossila oljan i fjärrvärmen , Stig Nydahl, Vegoil
  • Produktion av bioolja i pannanläggningar – erfarenheter och nästa steg, Margareta Lundberg, Valmet
  • Från kraftvärmeverk till bioraffinaderi, Christer Gustavsson, BioShare

Dagen inleds med Svebios Årsmöte med val av ny styrelse och diskussion om Svebios verksamhet och inriktning. Dessutom delar vi ut Jan Häckners bioenergistipendium. Välkommen!

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer