Tillbaka

Svebios yttrande över promemoria om "Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet"

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

Svebio anser att genomförandet av ramdirektivet 2008/98/EG och elavfallsdirektivet 2012/19/EU bidrar i sig till att uppfylla Svebios värderingar.

Läs mer och ladda ned yttrandet här

Vi använder oss av cookies.Läs mer