Tillbaka

Promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

Svebio anser att genomförandet av ramdirektivet 2008/98/EG och elavfallsdirektivet 2012/19/EU bidrar i sig till att uppfylla Svebios värderingar.

Svebio har inga invändningar generellt mot förslagen till ändringar av bestämmelser i miljöbalken och avfallsförordningen. Dock instämmer Svebio med synpunkter som framförts av Branschorganisationen Avfall Sverige som har större expertis i detaljfrågor och juridiska tolkningar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer