Tillbaka

Svebios remissvar rörande: utkast till förordningen om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerade förslag och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Vi välkomnar att regeringen nu presenterar en konsekvensanalys, vilket vi efterlyste i samband med den tidigare remissen om förordningen, och som även begärts av Riksdagen.
  • Vi anser att konsekvensanalysen har brister främst när det gäller andra råvaror än PFAD, klimateffekter och påverkan på biooljemarknaden.
  • Vi anser att det finns större möjligheter att finna alternativa råvaror än vad som framgår av konsekvensanalysen. Det gäller främst råvara från oljeväxter, i första hand rapsolja.

Läs mer och ladda med hela yttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer