Tillbaka

Pellets 2018: Hållbara bränslepellets – Ryggraden i Danmarks gröna omställning

Mer än 25 procent av Danmarks koldioxidreduktioner beror på hållbar bioenergi. Danska energiföretag har investerat 10 miljarder DKK för att genomföra den gröna omställningen.

Regelverken kring hållbara fasta bränslen är av avgörande betydelse för att investeringarna kommit till och hur de utvecklas.

Kom och lyssna på Kristine van het Erve Grunnet, Senior Advisor på Dansk Energi.

Kristine förklarar bioenergins roll i det danska energisystemet men beskriver också utmaningarna, särskilt kring hållbarhetsfrågorna. Till 2020 väntas användningen av bioenergi i Danmark ha ökat till 46 TWh, från knappt 37 TWh 2012. I fyra större anläggningar används omkring 2 miljoner ton pellets.

Vi rekommenderar att du tar chansen att träffa den skandinaviska pelletsbranschen och skaffar ett uppdaterat nätverk av kontakter under Pellets 2018, 30-31 januari i Helsingborg!

Program och anmälan hittar du här

Vi använder oss av cookies.Läs mer