Tillbaka

Kom och lyssna på Paul Westin från Energimyndigheten

Välkommen till Lund på Stora biokraft- och värmekonferensen 9-10 november. Det är Svebios årliga branschträff för fjärr- och kraftvärmeaktörer samt bränsleleverantörer!

På bilden: Paul Westin, senior affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Paul Westin kommer berätta om regeringsuppdraget gällande en fjärr- och kraftvärmestrategi. Paul har haft många roller på Energimyndigheten, bland annat som chef för analysavdelningen med ansvar för bland annat statistik, prognoser, energimarknadsfrågor och hållbarhetskriterier för biobränslen.

Numera arbetar han med internationaliseringsfrågor kopplat till värme, kyla och bioenergi.

Läs mer om konferensen här.

Årets konferensämnen: 

På konferensen träffas 100-150 branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

  • Hur kan vi bidra med mer elproduktion från kraftvärme?
  • Storskaligt och småskaligt, vilka villkor behövs?
  • Hur kan kraftvärmeverken utnyttja anläggningarna hela året och producera olja (pyrolys), gas eller andra bränslen?
  • Vad händer i skogen? Har aktivisterna rätt som vill minska skörden av skog? Skördar vi för mycket, vilka arter är hotade?
  • Vad händer inom EU-politiken – får vi fler restriktioner kring bränsleanvändning?
  • Vi får höra om två aktuella utredningar som är viktiga för branschen: kraftvärmeutredningen och utredningen om en nationell bioekonomistrategi.
  • Hur kan vi påverka utredningarna och vad får de för inverkan på politiken framöver?

    Registering och program

Vi använder oss av cookies.Läs mer