Tillbaka

Kom och lyssna på Julia Ahlrot från Växjö Energi och Niclas Sigholm från Sigholm Tech

Välkommen till Lund på Stora biokraft- och värmekonferensen 9-10 november. Det är Svebios årliga branschträff för fjärr- och kraftvärmeaktörer samt bränsleleverantörer!

Kom och lyssna på Julia Ahlrot från Växjö Energi

I Växjö värms husen med skogsrester. 40 procent av elen som används i kommunen kommer från kraftvärmen på Sandviksverket. Fastigheter kyls med fjärrkyla.

Nu satsar Växjö Energi dessutom på koldioxidinfångning och drivmedelsproduktion. Julia Ahlrot kommer ge smakprov på vad som görs redan i dag för att bidra till klimatomställningen och energibolagets planer tio år framåt.

Från vänster: Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi och Niclas Sigholm, vd för Sigholm Tech.

Lyssna på Niclas Sigholm från Sigholm Tech

I och med förändringarna i elpriset är det lätt att tro att kraftvärmens position är solid. På sikt återstår garanterat variationen i pris, men kommer nivåerna vara lika höga?

För att bibehålla konkurrenskraft behöver kraftvärmen vara kopplad till fler markander än day-ahead och köras mer dynamiskt.

Ledande bolag kopplar nu data från sina styrsystem direkt i molnet både för att öka datasäkerheten och kunna automatisera beräkning och analys. Andra står kvar på perrongen. Fler behöver se att det går.

Läs mer om konferensen här.

Årets konferensämnen: 

På konferensen träffas 100-150 branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

  • Hur kan vi bidra med mer elproduktion från kraftvärme?
  • Storskaligt och småskaligt, vilka villkor behövs?
  • Hur kan kraftvärmeverken utnyttja anläggningarna hela året och producera olja (pyrolys), gas eller andra bränslen?
  • Vad händer i skogen? Har aktivisterna rätt som vill minska skörden av skog? Skördar vi för mycket, vilka arter är hotade?
  • Vad händer inom EU-politiken – får vi fler restriktioner kring bränsleanvändning?
  • Vi får höra om två aktuella utredningar som är viktiga för branschen: kraftvärmeutredningen och utredningen om en nationell bioekonomistrategi.
  • Hur kan vi påverka utredningarna och vad får de för inverkan på politiken framöver?

    Registering och program

Vi använder oss av cookies.Läs mer