Tillbaka

Karolina Norbeck och Helena Olssén: "Jämställd energisektor – bra gjort är bättre än bra sagt"

DEBATT. Energibranschen måste inse att jämställdhetsfrågan är affärskritisk. Den får inte fasta hos HR, utan ska upp i det strategiska arbetet på ledningsnivå, skriver Svebios Karolina Norbeck och Helena Olssén, styrelseledamot, Kraftkvinnorna.

Karolina Norbeck, programdirektör Kraftvärme & Fjärrvärme, Svebio Helena Olssén, styrelseledamot, Kraftkvinnorna.

Karolina Norbeck, programdirektör Kraftvärme & Fjärrvärme, Svebio, och Helena Olssén, styrelseledamot, Kraftkvinnorna.

Energibranschen befinner sig i ett generationsskifte. Kompetensförsörjningen är central för hela branschen. Om vi ska lyckas med nyrekryteringen måste vi vända oss till både kvinnor och män. Branschen behöver bli jämställd för att kunna möta nya krav och inte stelna i gamla föreställningar. Det är dags att gå från ord till handling genom siffersatta mål, resultatuppföljning och utvärdering samt en handlingsplan framåt om de önskade resultaten inte nås.

Inga eller få resultat

Därför är det beklagligt att jämställdhetsarbetet i energibranschen tycks ha avstannat. Det pratas om vikten av jämställdhet men vi ser få eller inga resultat. Årets rapport från stiftelsen Allbright visar att vi totalt sett ser en ökning av antalet kvinnliga vd:ar på börsen – 15 nya sedan förra året, vilket är en ökning med 65 procent. Det går dock inte att bortse från att 9 av 10 vd-poster fortfarande innehas av män och att det inom Energi och Kraftförsörjning på börsen återfinns totalt noll kvinnor på vd-posten.

Därför startades Kraftkvinnorna

Kraftkvinnorna startades år 2015 med syfte att attrahera fler kvinnor till branschen genom ökad synlighet för de kvinnor som redan finns i den. Vi är övertygade om att med fler kvinnliga förebilder inom energibranschen kommer intresset från kvinnor att öka.

Svebios konferens, Stora Biokraft- och Värmekonferensen, som hålls i nästa vecka är ett bevis på just detta. I år är alla föredragshållarna kvinnor. Uppdraget och kraven på konferensen var dock desamma som tidigare år, ”ett aktuellt innehåll, relevans för konferensdeltagarna och kompetenta och inspirerande talare”. Och resultatet lät inte vänta på sig – tack vare årets program har andelen deltagande kvinnor på konferensen ökat från 20 till 35 procent.

Det är inte en jämställd konferens, men en bra motvikt till alla de som anordnas med en tung övervikt av manlig representation på scen. Och de är många, det visar Kraftkvinnornas jämställdhetsgranskning av energiseminarier under Almedalen i år med all oönskad tydlighet. Där uppnådde endast 46 procent en jämställdhet på 40-60 procent och sju av de totalt 115 seminarierna hade 100 procent manlig dominans.

Läs hela debattartikeln

Vi använder oss av cookies.Läs mer