Tillbaka

Hur ska fjärrvärmen klara framtidens krav?

Fjärrvärmens roll är inte längre självklar. Den ifrågasätts av många kunder och möter hård konkurrens från billig el och värmepumpar.

  • Har fjärrvärmen stelnat i sina former, eller har den förmåga att utvecklas och anpassas till nya krav och behov?
  • Hur skapas mervärde med fjärrvärme?
  • Fungerar konceptet med lågtemperaturnät?
  • Hur lockar man kvinnor och ungdomar till en bransch med starkt manlig dominans, där medelåldern bland medarbetarna på många håll är hög?

Stora Biokraft- och Värmekonferensen, 13-14 november i Växjö, kommer landskapsarkitekterna Ingrid Zetterlund och Rut Näsman kommer att berätta mer om mänskliga mervärden av värme och ljus i utemiljön – vad har det för betydelse med fjärrvärmeuppvärmda bänkar när det är kallt och mörkt? Under dagen får vi också höra om projekt inom fjärrvärmenät – lågtempererade, digitaliserade och värme och kyla i samma nät.

Missa inte heller att lyssna på Emma Thornberg från Regeringskansliet som berättar om regeringens fortsatta arbete med systemgränsfrågan och jämställdhet.

Ur programmet:

Växjö Energi Foto: Martina Wärenfeldt

Växjö Energi Foto: Martina Wärenfeldt

Vi ses i Växjö!

Till program och anmälan

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer