Tillbaka

Hur förändras returträmarknaderna i Europa och Norden och hur påverkar det den svenska bränslemarknaden?

Kom och lyssna på Svebios bränslemarknadsdag den 13 september. Bland många intressanta talare kan ni lyssna på två experter inom returträ:

Per Mernelius, Geminor

Per Mernelius arbetade tidigare som bränslechef på Jönköping Energi. Nu är han ansvarig för det norska returträföretaget Geminors svenska verksamhet. Per ger en överblick av vad som händer på den skandinaviska returträmarknaden, samt hur skivindustrin i Europa börjat bli en intresserad köpare. Han kommer också att ta upp aspekter på hur den långsiktiga energiförsörjningen ska se ut för våra kraftvärmeverk.

Lauma Kazusa, SUEZ UK

Lauma Kazusa är lettiska och har arbetat på Pöyrys Londonkontor i 12 år, tio av dem med ”wood waste markets”. Hon har nu rekryterats till SUEZ UK för att arbeta med deras returträhantering. Lauma har lovat att förklara vilka regioner som växer som returträmarknader i Europa, om vi kan förvänta oss fortsatt minskade leveranser från Storbritannien och vilka övriga faktorer som påverkar tillgången på returträ. Föredraget är på engelska.

Välkommen på Svebios Bränslemarknadsdag 13 september!

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer