Tillbaka

8 maj: Gratis seminarium om fjärrvärmens och kraftvärmens villkor

Nu är det hög tid att anmäla sig till nästa veckas seminarium om fjärrvärmens och kraftvärmens villkor. Begränsat antal platser! Deltagandet är gratis för dig som är medlem i Svebio eller Energiföretagen.

Kraftvärme och fjärrvärme verkar ha glömts i den politiska debatten och det är dags att ta krafttag i denna fråga. Fjärrvärme nämns som en förutsättning för att klara kalla vinterdagar, men inga konkreta åtgärder har vidtagits för att säkerställa detta och de initiativ som nu pågår försämrar istället förutsättningarna för konkurrenskraftig fjärrvärme och kraftvärme.

Den 8 maj, med start vid lunch, anordnar vi därför ett seminarium i denna fråga där vi vill nå och koppla samman beslutsfattare och bransch. Vi fortsätter diskussionen kring fjärrvärmens och kraftvärmens roll i energisystemet.

Genom enkätresultat från Kraftvärmeuppropet och föredrag visar vi hur politiken har påverkat fjärrvärmeföretagen. Vi ger också förslag på hur politiken kan bli bättre och ta vara på fjärrvärmens och kraftvärmens många fördelar.

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer