Seminarium om fjärrvärmens och kraftvärmens villkor

Seminarium om fjärrvärmens och kraftvärmens villkor

Välkommen på halvdagsseminarium arrangerat av Svebio och Energiföretagen med anledning av Energiöverenskommelsen.

Deltagandet är kostnadsfritt för dig som är medlem i Svebio eller Energiföretagen, för övriga är priset 700 kr inkl. lunch. Anmälan krävs. Begränsat antal platser, först till kvar!


Kraftvärme och fjärrvärme verkar ha glömts i den politiska debatten och det är dags att ta krafttag i denna fråga. Fjärrvärme nämns som en förutsättning för att klara kalla vinterdagar, men inga konkreta åtgärder har vidtagits för att säkerställa detta och de initiativ som nu pågår försämrar istället förutsättningarna för konkurrenskraftig fjärrvärme och kraftvärme.

Den 8 maj, med start vid lunch, anordnar vi därför ett seminarium i denna fråga där vi vill nå och koppla samman beslutsfattare och bransch. Vi fortsätter diskussionen kring fjärrvärmens och kraftvärmens roll i energisystemet.

Genom enkätresultat från Kraftvärmeuppropet och föredrag visar vi hur politiken har påverkat fjärrvärmeföretagen. Vi ger också förslag på hur politiken kan bli bättre och ta vara på fjärrvärmens och kraftvärmens många fördelar.

Program

12.00 – 13.00 Lunch, Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

13.00 – 14.30 Kraftvärmens roll i energisystemet 

Moderator: Lina Enskog Broman, Energiföretagen

 • Inledning Kraftvärmeuppropet, Lina Enskog Broman, Energiföretagen, Karin Medin, Söderenergi och Karolina Norbeck, Svebio
 • Hotbilden mot kraftvärmen, Erik Thornström, Energiföretagen
 • Effektbalansen i Sverige, Erik Hellström, Svenska Kraftnät
 • Kraftvärmens roll i energisystemet, Håkan Sköldberg, Profu
 • Paneldiskussion med politiker. Moderator: Karin Medin, Söderenergi
  Gunnar Caperius (C)
  Penilla Gunther (KD)
  Claes Thunblad (S)
  Lars Hjälmered (M)

14.30 – 15.00 Fika 

15.00 – 16.30 Utmaningar för kraftvärmen

 Moderator: Gustav Melin, Svebio

 • Vattenfall väljer bort turbin i Uppsala, Adrian Berg von Linde, Vattenfall
 • Funderingar inför investeringsbeslut, Lars Holmquist, Göteborg Energi
 • Kraftvärme ur ett beredskapsperspektiv, Daniel Lundqvist, Energimyndigheten
 • Utmaningar för ett mindre fjärrvärmebolag, Anders Sivers, Falbygdens Energi
 • Paneldiskussion med kommunala företrädare. Moderator: Adam Lindroth, Stockholm Exergi
  Örjan Lönngren, Stockholms stad
  David Josefsson, Göteborgs stad (M)
  Staffan Jansson, kommunalråd Västerås (S)
  Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala (MP)

16.30 Slut för dagen


Seminariet arrangeras av:

Svebio Energiföretagen


Du som är anmäld men inte dyker upp får betala 500 kr i en så kallad no-show-avgift. Avbokning sker genom att kontakta Svebio, post@svebio.se eller 08-441 70 80, före den 2 maj.

Vi använder oss av cookies.Läs mer