Tillbaka

EU-beslutet om bilmotorer måste rivas upp

EU:s beslut om att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor efter 2035 är ett ologiskt beslut, ett flagrant misstag och måste rivas upp. EU borde istället fatta beslut om att förbjuda fossila och miljöfarliga utsläpp.

Foto: Kjell Andersson

Foto: Kjell Andersson

– Moderna förbränningsmotorer har tillräcklig rening. Idag kommer 95 procent av partikelutsläppen från däck och asfalt. Det här är inte heller ett bra klimatbeslut. Det kommer att fördröja omställningen och leda till onödiga växthusgasutsläpp. Beslutet måste omprövas av en ny EU-kommission och ett kommande EU-parlament efter nästa års EU-val. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar.

– Det är svårt att förstå varför de svenska EU-parlamentarikerna och de svenska regeringarna stödjer den här politiken. I Sverige har vi hittills haft som strategi att minska utsläppen från transportsektorn med en kombination av elektrifiering och förnybara drivmedel. Vi har alltid ansett att utvecklingen ska styras med generella styrmedel men låta marknadens aktörer fritt välja tekniska lösningar. Med det här beslutet har politikerna i planekonomisk anda tagit över företagens och konsumenternas roll.

– Beslutet utgår felaktigt från mätning av utsläpp endast vid avgasröret på bilen, men bortser från utsläpp i livscykeln, inklusive tillverkning av fordon och batterier. Den samlade påverkan av en elbil är större än från en bil som drivs med ett biodrivmedel som HVO. Det handlar alltså inte om ett beslut som i första hand ser till klimatpåverkan.

– Beslutet innebär att inga biodrivmedel kan användas för bilar, vare sig konventionella biodrivmedel, biogas eller nya avancerade biodrivmedel, inklusive så kallade syntetiska bränslen från återvunnen biogen koldioxid och förnybar vätgas. Det kommer att hämma den tekniska utvecklingen kring sådana bränslen och begränsa jord- och skogsbrukets bidrag till klimatomställningen i EU.

– Beslutsfattarna i Bryssel har vid beslutet bortsett från invändningar som kommit från ledande fordons- och motorforskare (länk till forskaruppropet). Det visar att man inte tar hänsyn till vetenskapliga argument.

– För den europeiska bilindustrin innebär beslutet att man kommer att få större svårigheter att konkurrera på marknaden där bränslebaserade fordon är en nödvändighet, till exempel i snabbt växande utvecklingsländer där det saknas tillräckligt pålitlig eldistribution.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.

Vi använder oss av cookies.Läs mer