Tillbaka

Gustav Melin slutar som vd på Svebio

Till sommaren 2023 kommer Gustav Melin att lämna sitt uppdrag som vd på Svebios efter 15 år.

Gustav Melin

Gustav Melin. Foto: Erik Cronberg

– Det är både vemodigt och spännande att lämna Svebio. Det har varit fantastiska år där bioenergi vuxit till nära 40 procent av den totala energianvändningen och blivit Sveriges största energislag. Jag är stolt över att ha fått företräda den svenska bioenergibranschen här i Sverige och på den internationella arenan. Jag är säker på att svensk bioenergi och Svebio kommer att fortsätta att utvecklas väl de kommande åren, säger Gustav Melin.

Nu inleds en process där styrelsen har för avsikt att rekrytera en ny vd som kan utveckla och leda Svebio så att organisationen även fortsatt kan vara en kraftfull röst åt den viktiga svenska bioenergibranschen.

Nya uppdrag väntar

– Det är tråkigt att Gustav lämnar sin tjänst som vd på Svebio, säger ordförande Alarik Sandrup, samtidigt har jag full förståelse för att Gustav vill använda all sin erfarenhet och kompetens för nya spännande uppdrag. Gustav har under lång tid varit en mycket bra företrädare för hela branschen och jag vill personligen samt å styrelsens och medlemmarnas vägnar framföra ett stort tack för hans värdefulla insatser.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen är branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi. Organisationen har i dag cirka 300 medlemmar, som är aktiva inom jordbruk, skogsnäring, fjärrvärme, transportsektorn samt bygg och fastighet. Svebio grundades 1980.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.

Vi använder oss av cookies.Läs mer